نمایش را محدود کنید
جستجو
img18

رصد 24 مهر

با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی عضو گروه سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد

مشاهده
img18

رصد 23 مهر

با حضور دکتر محمد مهدی عزیززاده مدیر کل کمیسیون تبلیغ و ترویج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مشاهده
img18

رصد 22 مهر

با حضور دکتر اصغر دادخواه

مشاهده
img18

یاقوت قسمت بیست و ششم

مشاهده
img18

رصد 18 مهر

با حضور دکتر مهدی مالمیر

مشاهده
img18

یاقوت قسمت بیست و پنجم

مشاهده
img18

رصد 16 مهر

مشاهده
img18

یاقوت قسمت بیست و چهارم

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد