img18

باقرآن بمانیم

img18

اثر جدید حسن خانچی با عنوان «دیار عشق» ویژه اربعین

در این ویدیو اثر جدید حسن خانچی با عنوان «دیار عشق» ویژه اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید. اشعار فارسی این اثر سروده سید کمال هاشم زاده می‌باشد.

img18

مداحی سید رضا نریمانی در وصف حضرت علی اصغر(ع)

در این ویدیو مداحی سید رضا نریمانی در وصف حضرت علی اصغر(ع) را مشاهده می کنید

img18

مداحی سید رضا نریمانی در وصف حضرت قاسم (ع)

در این ویدیو مداحی سید رضا نریمانی در وصف حضرت قاسم (ع) را مشاهده می کنید

img18

عزاداری منبر کرتی

در این ویدیو عزاداری منبر کرتی را مشاهده می کنید.

img18

مداحی سید رضا نریمانی

در این ویدیو مداحی سید رضا نریمانی در وصف حضرت عبدالله(ع) را مشاهده می کنید.

img18

باقرآن باحسین

قدم به قدم با آیه‌های قرآن به مقصد زیارت اربعین می رویم.

img18

باقرآن باحسین

قدم به قدم با آیه‌های قرآن به مقصد زیارت اربعین می رویم.

بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی