مسابقه بشارت 1452 - 26 مهر

سوال امروز پنجشنبه 26 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم


با توجه به آیه «وَ أَمّا مَنْ..........مَوازينُهُ »عبارت صحیح برای جای کدام گزینه می باشد؟


ثَقُلَتْ
خَفَّتْ
img18

مسابقه بشارت 1452 - 26 مهر

سوال امروز پنجشنبه 26 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 25 مهر

سوال امروز چهارشنبه 25 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 24 مهر

سوال امروز سه شنبه 24 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 23 مهر

سوال امروز دوشنبه 23 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 22 مهر

سوال امروز یکشنبه 22 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 21 مهر

سوال امروز شنبه 21 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 20 مهر

سوال امروز جمعه 20 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 19 مهر

سوال امروز پنجشنبه 19 مهر ماه طرح ملی حفظ قرآن کریم

مشاهده
بیشتر
img18

اسامی برندگان 24 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز سه شنبه 24 شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 23 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز دوشنبه 23 شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

برندگان مسابقه بشارت 1452 - 22 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز یکشنبه 22۱ شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

برندگان مسابقه بشارت 1452 - 2۱ مهر

اسامی برندگان مسابقه روز شنبه 2۱ شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

برندگان مسابقه بشارت 1452 - 20 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز جمعه 20 شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

برندگان مسابقه بشارت 1452 - 19 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز چهارشنبه 19 شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

برندگان مسابقه بشارت 1452 - 18 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز چهارشنبه 18 شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

برندگان مسابقه بشارت 1452 - 17 مهر

اسامی برندگان مسابقه روز سه شنبه 17 شهریور ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
بیشتر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش همه نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد