مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 24 آذر

سوال امروز (شنبه 24 آذرماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.


معنای کلمه «سَجَى» در آیه «وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى» چیست؟


آرام گيرد
پوشانده شود
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 24 آذر

سوال امروز (شنبه 24 آذرماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ ۲۳ آذر

سوال امروز (جمعه ۲۳ آذرماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 22 آذر

سوال امروز (پنجشنبه 22 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 21 آذر

سوال امروز (چهارشنبه 21 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 20 آذر

سوال امروز (سه شنبه 20 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 19 آذر

سوال امروز (دوشنبه 19 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 18 آذر

سوال امروز (یکشنبه 18 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 17 آذر

سوال امروز (شنبه 17 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
بیشتر
img18

اسامی برندگان 20 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز سه شنبه 20 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 19 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز دوشنبه 19 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 18 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز یکشنبه 18 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 16 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز جمعه 16 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 15 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز پنجشنبه 15 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 14 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز چهارشنبه 14 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 13 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز سه شنبه 13 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
img18

اسامی برندگان 12 آذر

اسامی برندگان مسابقه روز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 اعلام شد.

مشاهده
بیشتر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش همه نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد