پرسمان

شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:30
پرسمانعلوم قرآنی چهارشنبه 23 اسفند 1396 ادامه...

پرسمان 14 آذر 98

پرسمان علوم قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین ملکی
پرسمانبرنامه ها پنج شنبه 14 آذر 1398 ادامه...

پرسمان 11 آذر 98

پرسمان اخلاق از دیدگاه نج البلاغه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 11 آذر 1398 ادامه...

پرسمان 10 آذر 98

پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی
پرسمانبرنامه ها یک شنبه 10 آذر 1398 ادامه...

پرسمان 7 آذر 98

پرسمان علوم قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین تاج آبادی
پرسمانبرنامه ها پنج شنبه 7 آذر 1398 ادامه...

پرسمان 5 آذر 98

پرسمان عفاف و حجاب با حضور سرکار خانم مریم السادات سقایت
پرسمانبرنامه ها سه شنبه 5 آذر 1398 ادامه...

پرسمان 4 آذر 98

پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 4 آذر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی