پرسمان

شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:30
پرسمانعلوم قرآنی چهارشنبه 23 اسفند 1396 ادامه...

پرسمان 22 مهر 98

پرسمان تاریخ اسلام با حضور حجت الاسلام و المسلمین جباری
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 22 مهر 1398 ادامه...

پرسمان 21 مهر 98

پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی
پرسمانبرنامه ها یک شنبه 21 مهر 1398 ادامه...

پرسمان 15 مهر 98

پرسمان تاریخ اسلام با حضور حجت الاسلام و المسلمین جباری
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 15 مهر 1398 ادامه...

پرسمان 14 مهر 98

پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمیم محمدی
پرسمانبرنامه ها یک شنبه 14 مهر 1398 ادامه...

پرسمان 9 مهر 98

پرسمان عفاف و حجاب با حضور سرکار خانم دکتر مریم السادات سقایت
پرسمانبرنامه ها سه شنبه 9 مهر 1398 ادامه...

پرسمان 8 مهر 98

پرسمان تاریخ اسلام با حضور حجت الاسلام و المسلمین جباری
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 8 مهر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی