پرسمان

برنامه پرسمان در نوروز 98 ساعت 16 به روی آنتن می رود.
پرسمانعلوم قرآنی چهارشنبه 23 اسفند 1396 ادامه...

پرسمان 30 تیر

پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی
پرسمانبرنامه ها یک شنبه 30 تیر 1398 ادامه...

پرسمان 29 تیر

پرسمان احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین کریمی
پرسمانبرنامه ها شنبه 29 تیر 1398 ادامه...

پرسمان 24 تیر

پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمیم محمدی
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 24 تیر 1398 ادامه...

پرسمان 23 تیر

پرسمان اخلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع
پرسمانبرنامه ها دوشنبه 24 تیر 1398 ادامه...

پرسمان 22 تیر

پرسمان احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین کریمی
پرسمانبرنامه ها شنبه 22 تیر 1398 ادامه...

پرسمان 19 تیر

پرسمان علوم طبیعی با حضور دکتر حسین امیدیانی
پرسمانبرنامه ها چهارشنبه 19 تیر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی