یاد خدا

یاد خدا را هر روز به غیر از جمعه ها در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
یاد خداعلوم قرآنی چهارشنبه 23 اسفند 1396 ادامه...

یادخدا 12 آذر 98

ولایت در قرآن کریم با حضور حجت الاسلام و المسلمین اصطهباناتی
یاد خدابرنامه ها چهارشنبه 13 آذر 1398 ادامه...

یادخدا 11 آذر 98

معاد در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین اسکندری
یاد خدابرنامه ها سه شنبه 12 آذر 1398 ادامه...

یادخدا 10 آذر 98

صحیفه سجادیه و سبک زندگی دینی با حضور آیت الله تحریری
یاد خدابرنامه ها دوشنبه 11 آذر 1398 ادامه...

یادخدا 9آذر 98

تهذیب نفس با حضور حجت الاسلام و المسلمین رحیم توکل
یاد خدابرنامه ها یک شنبه 10 آذر 1398 ادامه...

یادخدا 6 آذر 98

روزی حلال با حضور حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی
یاد خدابرنامه ها پنج شنبه 7 آذر 1398 ادامه...

یادخدا 5 آذر 98

سلوک مهدوی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی
یاد خدابرنامه ها چهارشنبه 6 آذر 1398 ادامه...

یادخدا 3 آذر 98

صحیفه سجادیه و سبک زندگی دینی با حضور آیت الله تحریری
یاد خدابرنامه ها دوشنبه 4 آذر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی