بشارت 1452

این برنامه را هر روز ساعت 18:30 در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
بشارت 1452مسابقات و جلسات قرآنی شنبه 9 تیر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 19 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 19 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
بشارت 1452برنامه ها یک شنبه 20 آبان 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 15 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز سه شنبه 15 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
بشارت 1452برنامه ها یک شنبه 20 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد