نغمه عشاق 20 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق دهه محرم از ساعت 18 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها پنج شنبه 21 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 18 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق دهه محرم از ساعت 18 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها چهارشنبه 20 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 17 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق دهه محرم از ساعت 18 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها چهارشنبه 20 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 16 شهریور 98

ویژه ‌برنامه «نغمه عشاق» با محوریت پخش نغمه های ماندگار و نواهای عاشورایی در ایام محرم هرروز ساعت 18 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
نغمه عشاقبرنامه ها یک شنبه 17 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 15 شهریور 98

ویژه ‌برنامه «نغمه عشاق» با محوریت پخش نغمه های ماندگار و نواهای عاشورایی در ایام محرم هرروز ساعت 18 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 16 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 14 شهریور 98

ویژه ‌برنامه «نغمه عشاق» با محوریت پخش نغمه های ماندگار و نواهای عاشورایی در ایام محرم هرروز ساعت 18 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 16 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 13 شهریور 98

ویژه ‌برنامه «نغمه عشاق» با محوریت پخش نغمه های ماندگار و نواهای عاشورایی در ایام محرم هرروز ساعت 18 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 16 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 12 شهریور 98

ویژه ‌برنامه «نغمه عشاق» با محوریت پخش نغمه های ماندگار و نواهای عاشورایی در ایام محرم هرروز ساعت 18 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
نغمه عشاقبرنامه ها چهارشنبه 13 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 11 شهریور 98

ویژه ‌برنامه «نغمه عشاق» با محوریت پخش نغمه های ماندگار و نواهای عاشورایی در ایام محرم هرروز ساعت 18 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
نغمه عشاقبرنامه ها سه شنبه 12 شهریور 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی