تاریخ انتشار: پنج شنبه 21 تیر 1397

سوال مسابقه روز پنجشنبه 21 تیر


آخرین کلمه سوره نصر چیست؟


توّابا افواجا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش همه نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد