محمود شحات محمد انور

محمود شحات

img18

تلاوت آیات 31 الی 40 از سوره نباء و کوثر

تلاوت آیات 31 الی 40 از سوره نباء و کوثر توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 174 الی 176 از سوره نسا

تلاوت آیات 174 الی 176 از سوره نسا توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 193 الی 195 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 193 الی 195 از سوره آل عمران توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 94 الی 103 از سوره انعام و شمس و کوثر

تلاوت آیات 94 الی 103 از سوره انعام و شمس و کوثر توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 57 الی 62 از سوره انعام

تلاوت آیات 57 الی 62 از سوره انعام توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت ایات 22 الی 23 سوره حشر

تلاوت ایات 22 الی 23 سوره حشر توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت تحقیق سوره حجرات ایات 12 الی 18

تلاوت تحقیق سوره حجرات ایات 12 الی 18 از انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت تحقیق محمود شحات سوره های حمد و بقره ایات 1 الی 2

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد