راه های تعامل بین حوزه علمیه و سیمای رسانه ملی بررسی شد

در جلسه ای با حضور اعضای حقیقی شورای معارف سیمای رسانه ملی و معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه کشور، راه های همکاری بیشتر و تعامل رسانه ای فیمابین حوزه های علمیه کشور و سیمای جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.
شنبه 13 مرداد 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی