حجت موجه - حضرت رقیه (س)

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا امام حسین(ع) دختری به نام رقیه (س) داشتند و ایشان در واقعه کربلا بودند؟» پاسخ خواهند داد.
چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - حضرت قاسم (ع)

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا عروسی حضرت قاسم (ع) در کربلا سند تاریخی و روایی دارد؟» پاسخ خواهند داد.
چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی