خوشبخت

مجلۀ صبحگاهی خوشبخت

مجری:آقای مرتضوی

کارشناس قرآن: آقای قره شیخلو

کارشناس روانشناسی: دکتر علوی

متخصص طب سنتی: دکتر اکبری

دانلود قسمت های خوشبخت (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
خوشبخت
دوشنبه 29 اسفند 1401 - 9:1:20
خوشبخت
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 9:1:6
خوشبخت
شنبه 27 اسفند 1401 - 8:59:50
خوشبخت
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 9:2:31
خوشبخت
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 9:1:21
خوشبخت
چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 9:1:23
خوشبخت - بازپخش
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 20:2:3
خوشبخت
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 9:1:16
خوشبخت - بازپخش
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 2:4:7
خوشبخت
دوشنبه 22 اسفند 1401 - 9:0:5
خوشبخت
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 9:1:34
خوشبخت
شنبه 20 اسفند 1401 - 9:3:31
خوشبخت
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:8:31
خوشبخت
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 9:4:11
خوشبخت
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 9:0:9
خوشبخت-بازپخش
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 2:2:23
خوشبخت
دوشنبه 15 اسفند 1401 - 8:59:49
خوشبخت
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 9:0:8
خوشبخت - بازپخش
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 2:4:35
خوشبخت
شنبه 13 اسفند 1401 - 9:2:3
خوشبخت
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 9:0:1
خوشبخت
چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 9:0:44
خوشبخت - بازپخش
چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 2:0:19
خوشبخت
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 9:0:57
خوشبخت
دوشنبه 8 اسفند 1401 - 8:59:51
خوشبخت
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 8:59:57
خوشبخت - بازپخش
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 2:0:54
خوشبخت
شنبه 6 اسفند 1401 - 9:0:49
خوشبخت - بازپخش
شنبه 6 اسفند 1401 - 2:0:39
خوشبخت
جمعه 5 اسفند 1401 - 8:59:59
خوشبخت
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 9:1:59
خوشبخت
دوشنبه 1 اسفند 1401 - 9:3:10
خوشبخت
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 8:59:34
خوشبخت
شنبه 29 بهمن 1401 - 9:1:46
خوشبخت
شنبه 29 بهمن 1401 - 2:0:40
خوشبخت
جمعه 28 بهمن 1401 - 9:0:24
خوشبخت
چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 8:59:44
خوشبخت
چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 2:1:4
خوشبخت
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 20:0:38
خوشبخت
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 9:0:10
خوشبخت
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 1:59:8
خوشبخت
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 20:1:19
خوشبخت
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 9:0:53
خوشبخت
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 1:59:40
خوشبخت
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 20:1:19
خوشبخت
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 9:1:9
خوشبخت
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 2:0:30
خوشبخت
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 9:3:1
خوشبخت
شنبه 8 بهمن 1401 - 9:0:47
خوشبخت
شنبه 8 بهمن 1401 - 2:0:39
خوشبخت - بازپخش
جمعه 7 بهمن 1401 - 8:58:48
خوشبخت
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 9:0:5
خوشبخت
چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 9:0:18
خوشبخت
چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 1:59:55
خوشبخت
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 9:0:20
خوشبخت
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 2:1:26
خوشبخت
دوشنبه 3 بهمن 1401 - 9:0:36
خوشبخت
دوشنبه 3 بهمن 1401 - 2:0:49
خوشبخت
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 8:59:34
خوشبخت
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 2:0:14
خوشبخت
شنبه 1 بهمن 1401 - 9:0:5
خوشبخت
شنبه 1 بهمن 1401 - 2:0:17
خوشبخت
جمعه 30 دی 1401 - 9:0:44
خوشبخت
پنج شنبه 29 دی 1401 - 8:59:5
خوشبخت
چهارشنبه 28 دی 1401 - 8:59:33
خوشبخت
چهارشنبه 28 دی 1401 - 2:0:2
خوشبخت
سه شنبه 27 دی 1401 - 9:0:30
خوشبخت
سه شنبه 27 دی 1401 - 2:0:33
خوشبخت
دوشنبه 26 دی 1401 - 9:0:24
خوشبخت
دوشنبه 26 دی 1401 - 2:0:27
خوشبخت
یک شنبه 25 دی 1401 - 8:59:47
خوشبخت
یک شنبه 25 دی 1401 - 2:0:16
خوشبخت
شنبه 24 دی 1401 - 9:1:32
خوشبخت
شنبه 24 دی 1401 - 2:0:49
خوشبخت
جمعه 23 دی 1401 - 8:56:36
خوشبخت
پنج شنبه 22 دی 1401 - 9:0:47
خوشبخت
چهارشنبه 21 دی 1401 - 8:59:31
خوشبخت
چهارشنبه 21 دی 1401 - 1:59:45
خوشبخت
سه شنبه 20 دی 1401 - 8:59:13
خوشبخت
سه شنبه 20 دی 1401 - 1:59:20
خوشبخت
دوشنبه 19 دی 1401 - 8:59:6
خوشبخت
دوشنبه 19 دی 1401 - 2:0:26
خوشبخت
یک شنبه 18 دی 1401 - 9:0:15
خوشبخت
یک شنبه 18 دی 1401 - 1:59:46
خوشبخت
شنبه 17 دی 1401 - 9:3:48
خوشبخت
شنبه 17 دی 1401 - 1:59:52
خوشبخت
جمعه 16 دی 1401 - 9:1:26
خوشبخت
پنج شنبه 15 دی 1401 - 8:58:59
خوشبخت
پنج شنبه 15 دی 1401 - 8:58:59
خوشبخت
چهارشنبه 14 دی 1401 - 8:59:35
خوشبخت
چهارشنبه 14 دی 1401 - 2:10:30
خوشبخت
سه شنبه 13 دی 1401 - 9:1:13
خوشبخت
سه شنبه 13 دی 1401 - 2:6:47
خوشبخت
دوشنبه 12 دی 1401 - 8:59:56
خوشبخت
دوشنبه 12 دی 1401 - 8:58:45
خوشبخت
دوشنبه 12 دی 1401 - 2:4:43
خوشبخت
یک شنبه 11 دی 1401 - 8:54:51
خوشبخت
یک شنبه 11 دی 1401 - 2:3:41
خوشبخت
شنبه 10 دی 1401 - 2:3:40
خوشبخت
جمعه 9 دی 1401 - 8:59:46
خوشبخت
پنج شنبه 8 دی 1401 - 9:4:43
خوشبخت
چهارشنبه 7 دی 1401 - 9:6:29
خوشبخت
سه شنبه 6 دی 1401 - 9:5:21
خوشبخت
دوشنبه 5 دی 1401 - 9:3:34
خوشبخت
یک شنبه 4 دی 1401 - 9:4:24
خوشبخت
شنبه 3 دی 1401 - 9:4:5
خوشبخت
پنج شنبه 1 دی 1401 - 9:2:14
خوشبخت
چهارشنبه 30 آذر 1401 - 9:5:12
img18

گزارش پشت صحنه

مشاهده
img18

خوشبخت 8 اسفند

مجریان: آقای مرتضوی و سپهری،خانم غفاری _کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی _کارشناس طب سنتی :خانم باقری_حافظانه:دکتر دباغ_ کارشناس روانشناسی : خانم دکتر طاهرنژاد

مشاهده
img18

خوشبخت 7 اسفند

با حضور کارشناسان

مشاهده
img18

خوشبخت 6 اسفند

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_ کارشناسان مذهبی : حجت الاسلام اکبریان و حائری زاده_کارشناس طب سنتی:خانم باقری

مشاهده
img18

برنامه خوشبخت 3 اسفند شامل بخش طب سنتی دکتر اکبری، احکام، حفظ قرآن و روانشناسی

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_روانشناسی : آقای دکتر شیوندی_کارشناس طب سنتی:دکتر اکبری

مشاهده
img18

برنامه خوشبخت 2 اسفند شامل آیتم های طب سنتی، روانشناسی، احکام

مجری: آقای مرتضوی و سپهری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس سیره اهل بیت علیهم السلام :اوحدی_کارشناس طب سنتی:دکتر اکبری

مشاهده
img18

برنامه خوشبخت 1 اسفند

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_روانشناسی : خانم دکتر طاهرنزاد_کارشناس طب سنتی:دکتر اکبری

مشاهده
img18

خوش بخت 1 اسفند 1401

با حضور کارشناسان

مشاهده
بیشتر
img18

سری دوم خوش بخت

مشاهده
img18

گزارش تصویری خوشبخت دی 98

مشاهده

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2024-02-23 08:26:54