طرح قرآنی بشارت 1452 - 10 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 10 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چهارشنبه 12 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 9 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 9 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چهارشنبه 12 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 8 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 8 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چهارشنبه 12 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000