یاد خدا 9 خرداد 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 9 خرداد 1401)
یک شنبه 26 تیر 1401 ادامه...

یاد خدا 2 خرداد 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 2 خرداد 1401)
یک شنبه 26 تیر 1401 ادامه...

یاد خدا 5 اردیبهشت 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 5 اردیبهشت 1401)
چهارشنبه 11 خرداد 1401 ادامه...
2024-04-19 15:14:52