یاد خدا 30 خرداد 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 30 خرداد 1401)
چهارشنبه 26 مرداد 1401 ادامه...

یاد خدا 23 خرداد 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 23 خرداد 1401)
چهارشنبه 26 مرداد 1401 ادامه...

یاد خدا 16 خرداد 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 16 خرداد 1401)
یک شنبه 26 تیر 1401 ادامه...
2024-04-19 14:54:54